The grappik’s Podcast

สวัสดีเว็บ EP.01 - สรุป Keynote หลักการออกแบบเว็บบนมือถือสมัยใหม่

November 25, 2019

"สวัสดีเว็บ Podcast" EP นี้จะเป็นเรื่องราวของการสรุปประเด็นที่ได้ไปพูดในงาน iCreator Conference 2019 โดยหัวข้อที่ได้ไปพูดคือ หลักการออกแบบเว็บบนมือถือสมัยใหม่ เนื้อหามีเขียนสรุปเอาไว้บนเว็บไซต์เรียบร้อย สามารถเข้าไปอ่านได้ ที่นี่